Sigara bırakma yolları, Sigarayla savaşanlar - sigara bırakma merkezi

Sigara bırakma yolları

SİGARANIN BIRAKILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER:

Aldatıcı olan ve bağımlıları yanlış yöne sevk eden ürünlerden kaçınmak gerekir. Yanlış yöntemler sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak yerine, güven azalmasına ve sigarayı bırakmaktan vazgeçmeye neden olabilir.

Bu yöntemlerden bazıları şunlardır.

ELEKTRONİK SİGARA:

Elektronik sigara ithalatı ve satışı 2008 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’bağımlılık yapma riskinin fazla olması ve sigarayı bıraktırıcı çalışmaları engelleyebileceği’’ gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Elektronik sigaraların içerdiği nikotin miktarı net olarak bilinmemektedir. Bu yüzden sigarayı bırakmaya çalışırken bağımlığın artma ihtimali vardır.

BİTKİSEL ÜRÜNLER:

İçinde karanfil, sarı kantaron, melisa gibi bitkiler bulunan toz veya tablet şeklinde çeşitli markalar altında satılan bu ürünler sigara bırakmak isteyenlerin bir mucize gibi sarıldığı ve çoğunlukla hayal kırıklığına uğradığı ürünlerdir.

Bu ürünler de elektronik sigara gibi Sağlık Bakanlığının tavsiye etmediği ürünlerdir.


Bu alanda çeşitli sigara bıraktırma yöntemleri ve başarı oranları hakkında bilgiler verirken son kısımda Sigarayla Savaşanlar’ın 15 yılı aşkın süredir kullandığı ve başarısını kanıtlamış olan yöntemi hakkında bilgilere ulaşacaksınız.


İLAÇLA SİGARA BIRAKMA:

Tüm ilaç tedavileri doktor reçetesiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır. Sigarayı bırakmak isteyen kişinin detaylı bir muayenesiyle birlikte başlanan tedavi ile başarı artmaktadır. İlaç tedavileri genelde 8 haftadan daha uzun sürmektedir. Uzun süren ilaç kullanımları bazen tedavinin yarım bırakılmasına ve bağımlının başarısızlığına yol açabilmektedir.

İlaç tedavilerinden bazıları şunlardır:

Nikotini Yerine Koyma Tedavisi (Nikotin Replasman Tedevisi)

Bu tedaviye sigaranın bırakıldığı ilk gün başlanır. Tedavide kullanılan seçeneklerden bazıları nikotin sakızı, nikotin bantı ve nikotin içeren burun spreyidir. Nikotin içeren bu seçenekler arasında tedavi etkinliği açısından önemli bir fark yoktur.

Bu tedavinin amacı, sigaranın kesilmesini izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluk semptomlarını ortadan kaldırmaktır. Böylece sigarayı bırakmak isteyen kişi yoksunluk semptomlarını daha az yaşar, psikolojik ve davranışsal boyutu ile mücadele edebilir ve hekim kontrolünde uygulanmalıdır.

Nikotin bantının kullanımı kolaydır ve kullanımı sırasında nikotin yavaş salınır.Ancak acil sigara içme isteği karşısında başarının arttırılmasını sağlamak amacıyla tedaviye, nikotin sakızı, nasal sprey gibi diğer formlar da eklenebilir. Tedavi 8-12 haftada sonlandırılır.

Nikotin tedavilerinde kullanılan seçeneğin uygulanma yeri ve şekline bağlı olarak bölgesel irritasyonun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, aritmi, uykusuzluk, gözlerde yaşarma, öksürük, ishal, kabızlık, anormal rüya görme gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi sırasında sigara içilmemelidir.  


Nikotin replasman tedavisi son altı hafta içinde myokard enfarktüsü geçirenlerde, unstabil angina pektorisi olan hastalarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Gebelikte yarar-zarar oranı belirlendikten sonra kullanılmalıdır.

Nikotini yerine koyma tedavisinde erken geri dönüş sıktır. Tedavinin davranış tedavisi ile birlikte kullanılması başarı oranını yükseltir.

Hiçbir destek almadan sigarayı bırakma oranı % 4,5 iken, nikotini yerine koyma tedavisi ile bu oran iki katına kadar çıkmaktadır.

Bupropion

Bupropion, nontrisiklik, aminoketon grubu bir antidepresandır. Depresyon öyküsü olan/olmayan olgularda eşit etkili olması, bu etkisinin antidepresan özelliğinden kaynaklanmadığını desteklemektedir. 

Noradrenerjik ve dopaminerjik aktiviteye sahiptir. Norepinefrin ve dopaminin sinaptik geri alınımının zayıf bir inhibitörüdür. Nikotin yoksunluk belirtilerinin azalmasına neden olur.

Hasta ilacı kullanmaya başladıktan sonra 7-14 gün içerisinde sigarayı bırakacağı bir günü saptamalıdır. En az iki ay kullanılması önerilir. Nikotini yerine koyma tedavisiyle kombine kullanılacaksa, nikotini yerine koymaya sigaranın bırakıldığı gün başlanır.

Bupropion bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Tip I antiaritmiklerin (propafenon, flekanid), antidepresanlarin (desipramin, fluksetin), antipsikotiklerin (risperidon, thioridazin), beta blokerlerin metabolizmasını yavaşlattığı için bu ilaçların dozları azaltılmalıdır. Yan etkileri en sıklıkla baş ağrısı, uykusuzluk ve ağız kuruluğudur. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği, kafa travması, alkol kullanımı, oral antidiyabetik kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Epilepsisi olan hastalarda kontrendikedir.

Vareniklin

Vareniklin agonist ve antagonist fonksiyonları ile nikotin bağımlılığını azaltırken yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasını engeller.

Tedavinin 7-14 günleri arasında bir gün sigara bırakılır. 2-3 ay kullanılması gerekir.

Yan etkileri arasında kusma, baş ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, uykusuzluk, anormal rüyalar, huzursuzluk, nazofaranjit bulunur. Bazı hastalarda Vareniklin kullanımı sonrasında intihar bildirimi bulunmasından dolayı FDA tarafından özel bir uyarı eklenmiştir. Vareniklin kullanmanın planlandığı hastaların psikiyatrik durumu iyi değerlendirilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda simetidin ve vareniklinin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

İkinci Seçenek İlaçlar

Bunların dışında çeşitli çalışmalarda etkinliği gösterilmiş ikinci seçenek ilaçlar ve henüz araştırma aşamasında olan tedavi seçenekleri ise rimonabant, nikotin aşısı, klonidin ve nortriptilindir. 


DAVRANIŞ TEDAVİSİ İLE SİGARA BIRAKMA

Her hastanın farklı hayat koşulları ve sigara içmek için farklı nedenlerinin bulunmasından dolayı davranış tedavisi kişiye özeldir. Hasta tedaviye aktif olarak katılmalı ve istekli olmalıdır. Sigara bırakma konusunda istekli olmayan hastalar değerlendirip, uygun bir planla bırakmayı düşündürecek yola sokulmalıdır.

Davranış tedavi şekilleri kişisel veya grup görüşmeleri şeklinde olabilir. Hastanın yaşadığı zorlukların öğrenilmesi ve bu zorlukların çözüm yollarının önerilmesi gereklidir.

Davranış tedavisinde, hastanın sigarayla ilgili olumlu düşüncelerinin değiştirilmesi, sigarayla ilgili uyaranların tespit edilmesi ve bu uyaranlardan uzaklaşması için önerilerde bulunulması, sigara içme isteği ile baş etmek için genel ve kişiye özel çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yakın çevresinin desteğinin alınması ve hastanın kendisini ödüllendirmesi sağlanır.

Sigarayı bırakan hastamızda nüksün önlenmesi için bırakma gününden itibaren ilk ay içinde haftada bir görüşme planlanmalıdır. Daha sonra ilk yıl doluncaya kadar, üç ayda bir görüşmek önemlidir.

Nüksün önüne geçmek için, bırakmış olan her hasta tebrik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Sigaranın bırakılması ile ortaya çıkan yoksunluk belirtileri ile ilgili bilgi verilip, çözüm önerileri sunulmalıdır. Motivasyonda dalgalanmalar yaşanabileceği hatırlatılmalıdır. Hastamız sigarayı bıraktıktan sonra bir veya birkaç kez sigara içme girişiminde bulunduysa bunun nüks olmadığı belirtilmelidir. Ancak sigara içmesine neden olan durum iyice araştırılmalıdır. İçmediği süre için tebrik edilip, bırakma kararından vazgeçmemesi için cesaretlendirilmelidir. Çünkü hastalar, tek bir sigara bile içmiş olsa tekrar başladığını düşünmekte ve başarısız olduğunu sanmaktadır.


AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

Akupunktur: Kulak ve vücut akupunkturu olarak iki şekilde uygulanır. Bu akupunktur bölgeleri iğne, kalıcı iğne, elektro stimulasyon yöntemleriyle uyarılarak yoksunluk belirtilerinin azaltılması sağlanır. Genellikle başarı oranının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak ilk aylarda sigaraya geri dönüş yaşanabilmektedir. Bunun için tedaviye belli aralıklarla devam edilmesi önerilmektedir.

SİGARAYLA SAVAŞANLARIN KIZILÖTESİ CİHAZ TEDAVİSİ

Türkiye’de 1997 yılından beri başarı ile uygulanmakta olan bu yöntemle bugüne kadar binlerce insan sigarayı bırakmıştır. Fransa’dan ithal edilmiş infraruj ışık üreten bu cihaz sigaranın yoksunluk belirtilerinin azaltılması ile beyinde bulunan seratonin ve endorfinlerin düzgün salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar rahatlık, huzur, keyif gibi duygularla ilgilidir. Sigara içmeyenlerde günlük hayatta doğal olarak salgılanabilen bu maddeler, sigara bağımlılarında nikotin alımı ile salgılanmaktadır. Bu yüzden sigarayı bıraktığımız ilk günlerde bu hormonların düzenli salgılanmaması yüzünden bağımlı sıkıntılı günler geçirir.
Tedavi sırasında bu hormonların düzenli salgılanması ile birlikte nikotin yoksunluğu azaltılmakta ve başarı oranı yükselmektedir.

Tedaviye, davranış tedavisi de eklenerek psikolojik destek sağlanmaktadır. Bu iki tedavinin kombine bir şekilde doktorumuz tarafından uygulanmasıyla başarı oranı % 95 lere çıkmaktadır.Yorum Yapabilirsiniz
Ad Soyad (zorunlu)
E-mail adresi
Yorum (zorunlu)
'' Sigara bırakma yolları '' için toplam 2 yorum yapılmış.
yorum 2015-02-07 23:21:32

kızıl ötesi cihazı kimler nerde uyguluyor yardımcı olursanız sevinirim
yorum 2014-12-01 20:45:00

Kurtulmak istiyorum.bu ileten yardimci olun lutven.saygilarimla.mehmetmarifet.0532.453.67.35.
Bu sayfa 76184 defa görüntülenmiştir. 2019-07-16Adres: Büyükdere Cad. No:58 D:13 Osman Apt. Mecidiyeköy / İSTANBUL | Telefon: 0212 212 50 60 | E-Posta: bilgi@sigaraylasavasanlar.com.tr